THÔNG TIN GIỎ HÀNG Xem giỏ hàng

Giỏ hàng:   sản phẩm

 

Giao sỉ trang sức xi mạ gia rẻ 100%
Cung cấp sỉ trang sức inox
Bồ câu kiểng, sư tử, thổi kèn, cúc, banh, bi....
Bo si trang sức inox làm tay
http://trangsucinox.net
Bỏ sỉ trang sức inox
Cung cấp sỉ kpop

BẢNG GIÁ TRANG SỨC INOX - BỒ CÂU KIỂNG

Ngày cập nhật: 21/01/2018
STT Tên sản phẩm Hình sản phẩm GIÁ SỈ GIÁ LẺ MUA
Dây chuyền inox cao cấp
1 Dây chuyền inox cao cấp 60 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
2 Dây chuyền inox cao cấp 59 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
3 Dây chuyền inox cao cấp 58 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
4 Dây chuyền inox cao cấp 57 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
5 Dây chuyền inox cao cấp 56 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
6 Dây chuyền inox cao cấp 55 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
7 Dây chuyền inox cao cấp 54 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
8 Dây chuyền inox cao cấp 53 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
9 Dây mì inox trân châu 3 44,000 VNĐ 125,000 VNĐ
10 Dây mì inox trân châu 40,000 VNĐ 125,000 VNĐ
11 Dây mì inox trân châu 1 40,000 VNĐ 125,000 VNĐ
12 Dây chuyền inox nữ tim lồng nhau 16,000 VNĐ 85,000 VNĐ
13 Dây chuyền inox nữ hình trụ 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
14 Dây chuyền inox nữ cánh tròn 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
15 Dây chuyền inox nữ cánh tim 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
16 Dây chuyền inox nữ cánh hoa mai 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
17 Dây chuyền inox 36 18,000 VNĐ 120,000 VNĐ
18 Dây chuyền inox 35 18,000 VNĐ 120,000 VNĐ
19 Dây chuyền inox 34 18,000 VNĐ 120,000 VNĐ
20 Dây chuyền inox 33 18,000 VNĐ 120,000 VNĐ
21 Dây chuyền inox 32 18,000 VNĐ 120,000 VNĐ
22 Dây chuyền inox 31 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
23 Dây chuyền inox 30 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
24 Dây chuyền inox 29 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
25 Dây chuyền inox 28 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
26 Dây chuyền inox 27 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
27 Dây chuyền inox 26 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
28 Dây chuyền inox 25 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
29 Dây chuyền inox 24 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
30 Dây chuyền inox 23 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
31 Dây chuyền inox 22 14,000 VNĐ 80,000 VNĐ
32 Dây chuyền inox 21 12,000 VNĐ 80,000 VNĐ
33 Dây chuyền inox 20 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
34 Dây chuyền inox 19 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
35 Dây chuyền inox 18 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
36 Dây chuyền inox 17 20,000 VNĐ 80,000 VNĐ
37 Dây chuyền inox 16 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
38 Dây chuyền inox 15 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
39 Dây chuyền inox 14 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
40 Dây chuyền inox 13 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
41 Dây chuyền inox 12 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
42 Dây chuyền inox 11 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
43 Dây chuyền inox 10 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
44 Dây chuyền inox 9 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
45 Dây chuyền inox 8 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
46 Dây chuyền inox 7 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
47 Dây chuyền inox 6 20,000 VNĐ 110,000 VNĐ
48 Dây chuyền inox 5 20,000 VNĐ 80,000 VNĐ
49 Dây chuyền inox 4 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
50 Dây chuyền inox 3 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
51 Dây chuyền inox 2 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
52 Dây chuyền inox 1 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
53 Nhẫn inox nẹp hột xương cá 14,000 VNĐ 149,000 VNĐ